Мисливствознавство

Друк
Перегляди: 1131

В загальному курсі предмету "Мисливствознавство", який вивчається у коледжі, студенти опановують знання з біології диких тварин, біотехнії, мисливської зброї, набувають практичні навички, які стануть корисними їм у майбутньому.

1

 

Грунтознавство

Друк
Перегляди: 970

У ході вивчення предмету студентів знайомлять з основними закономірностями гірських порід і мінералів, вивітрювання і ґрунтоутворення, складом і властивостям и ґрунтів. Під керів­ництвом досвідчених фахівців проводяться польові дослідження ґрунтових карт і картограм, вивчається взаємозв'язок рослин, ґрунтів і добрив тощо. Лабораторія забезпечена необхідними технічними засобами навчання.

Першими ґрунтознавцями коледжу були Зражевський П.М. (1950-1953), Москаленко З.Є. (1953-1974рр.), Обломієвська Н.С., Корчинська Д. І, 3 1987 року - Гонтар Василь Іванович (на фото вгорі).

1

 

Недеревні ресурси лісу

Друк
Перегляди: 1349

Останнім часом особливого значення набуває більш широке використання можливостей лісового господарства у зміцненні кормової бази тваринництва, виробництва харчових продуктів з дикорослих плодів, ягід, горіхів, грибів тощо.

Фахівці лісового господарства повинні знати технологію заготівлі сіна, строки та способи збирання основних дикорослих плодів та ягід, технологію їх переробки, їстівні, умовно їстівні, неїстівні та отруйні гриби, лікарські рослини наших лісів, технологію їх первинної обробки та зберігання. Необхідно знати лісівничі вимоги та технологію підсочки берези, вміти вибрати місце для організації пасіки, знати біологію бджолиної сім'ї та порядок сезонних робіт на пасіці.

Саме цьому навчає студентів досвідчений фахівець Дем'яненко Олена Ігорівна.

Коледж підтримує постійний зв'язок з Інститутом лікарських рослин Академії аграрних наук України.

1

 

Лісозахист

Друк
Перегляди: 1251

Вивчення предмету передбачає належну теоретичну та практичну підготовку студентів з питань охорони та захисту лісу, профілактики та боротьби зі шкідниками та хворобами лісу. Під час навчальної практики студенти проводять обстеження насаджень на зараженість шкідниками та хворобами лісу і вивчають методи боротьби з ними.

Кабінет захисту та охорони лісу створений у 1950 році. Спочатку ним завідувала Земцова Є.Д., згодом - Радченко 1.1., Дюженко Н.Є. Нині предмет викладають обізнані фахівці і вмілі педагоги Іваненко Лариса Іванівна та Сендзюк Вікторія Анатоліївна.

1

Кабінет належним чином укомплектований згідно з типовим переліком обладнання, оформлений на сучасному рівні. За роки його існування зібрано достатню кількість ек­спонатів, натурних зразків та навчально-методичних матеріалів.  

1

 

Лісокористування

Друк
Перегляди: 987

Випускники коледжу - це, насамперед, організатори і керівники виробництва на всіх його ланках, а тому вони повинні досконало володіти знаннями з технології лісозаготівельного, лісопильного і деревообробного виробництва та лісового товарознавства. Таких знань, умінь і навичок студенти набувають у ході вивчення лісокористування, деревинознавства і лісового товарознавства. Кабінет лісоексплуатації був створений у 1950 році. Спочатку ним завідував викладач Вересоцький П.Г., згодом - Вакулюк П.Г. (по 2000 р. - професор, співробітник об'єднання "Укрцентркадриліс"), Каюк Я.Х., а з 1993 року - Ковальчук Олександр Іванович. З 2000 року кабінетом завідував О. В. Заканич, а 2002 року кабінетом знову завідує Ковальчук О.І., який ефективно застососвує в роботі модульно-рейтингову систему оцінювання знань, умінь та навичок студентів. Матеріальна база кабінету постійно поновлюється. Тут є все необхідне методичне забезпечення та засоби технічного і мультимедійного навчання. Під час проходження практики студенти складають документацію на розробку лісосіки, розробляють ці лісосіки, застосовуючи сучасні бензомоторні пили "STIHL" " Husqvаrna", визначають об'єми та сорти лісоматеріалів.

1

 

Цифровое пианино купить со скидкой в магазине muzmania.