Кафедра бухгалтерського обліку

Друк
Перегляди: 1022

 

1Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки. До цих слів сьогодні вочевидь міг би приєднатися керівник кожного успішного підприємства. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють облікові працівники, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень за сучасних ринкових умов господарювання. Саме таких фахівців у сфері бухгалтерського обліку вже 15 років готує кафедра бухгалтерського обліку Лубенського лісотехнічного коледжу. Успіхи і досягнення кафедри - це наслідок кропіткої та творчої роботи її викладачів, які ведуть активну освітню діяльність, мають практичний досвід роботи на підприємствах різних галузей народного господарства.

Суттєвий внесок у розбудову кафедри, формування молодих спеціалістів, удосконалення навчально-методологічної роботи зробили викладачі-методисти Вишневська О.М., Андрєєв В.Г., та викладач Лунєнков О.В., якому присвоєне почесне звання «Заслужений лісівник України». Останні п’ять років кафедру очолює Кушніренко Т.В. – викладач бухгалтерського обліку.

Плідно працюють на викладацькій ниві Герасименко О.М., Козачков С.М., Тихович Г.В., Замула О.М.Технічну роботу кафедри забезпечує лаборант Рудницька   А.В.

Вихованці кафедри з успіхом працюють практично в усіх сферах економіки держави. За період 1996-2012 рр, за спеціальністю «Бухгалтерський облік» освіту молодшого спеціаліста отримали близько 600 фахівців.

З першого курсу робиться наголос на оволодіння студентами практичних навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою, опанування комп'ютерними технологіями, роботи в мережі INTERNET, користування пошуковими системами.

Велику увагу на кафедрі приділяють практичній підготовці студентів. На кафедрі існує тісна співпраця з підприємствами, де відповідно до укладених угод студенти проходять практику за фахом.

Кількість дисциплін, з яких веде підготовку кафедра «Бухгалтерського обліку», сьогодні сягає 20.

Значну увагу на кафедрі приділяють використанню комп'ютерних технологій в обліку. Для проведення занять з дисципліни «Інформаційні системи і технологій в обліку» діє кабінет інформаційних систем.

У зв'язку із збільшенням профільного навантаження плідно працюють на кафедрі  також викладачі-сумісники, які мають великий досвід практичної роботи, зокрема: Костенко М.В. – начальник Лубенського міського відділу освіти, Рева Г.І. – головний бухгалтер ДП «Лубенське лісове господарство».

Останніми роками викладачі кафедри зосереджують свою увагу на подальшому підвищенні якості навчання: поліпшенні методичного забезпечення та впровадження в навчальний процес наукових досліджень.

На кафедрі відбувається зміна основних методів викладання і навчання. Так, на зміну лекціям та практичним заняттям у традиційній формі приходять новітні методи - лекції-дискусії, ділові ігри.

Після закінчення навчання студенти успішно продовжують навчання у вищих навчальних закладах, зокрема: Національній академії статистики обліку і аудиту м. Київ, Полтавській Державній аграрній академії, Черкаському державному технологічному університеті, Львівському лісотехнічному університеті.

Загалом, незважаючи на молодий вік кафедри досягнуто та звершено немало, а основні здобутки кафедри зумовлені передусім високим професійним рівнем підготовки викладачів і моральним кліматом, що панує в колективі.

Співпраця викладачів та студентів протягом усього терміну навчання в коледжі дає змогу підготувати не тільки кваліфікованих фахівців з бухгалтерського обліку, а й виховати свідомих  громадян України, що займають активну життєву та громадянську позицію, мають всесторонній  світогляд, правильне сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства.

Наилучшее предложение от арт-студии "SandStorm": артисты на корпоратив. . https://nonprofitjobs1.tumblr.com/post/157354742606/non-profit-jobs-info