Лісові культури

Друк
Перегляди: 1498

1Основним завдання предмету є теоретичне вивчення лісових культур, виконання лабораторно-практичних робіт та ознайомлення студентів з новинками у розвитку лісовирощування. Формування практичних навичок досягається шляхом проведення навчальної практики, яка забезпечує закріплення теоретичних знань на виробничих об'єктах. Це технологія посадки лісових культур та догляду за ними, проведення інвентаризації в лісових розсадниках. Не менш важливим є засвоєння технології заготівлі та переробки насіння деревно-чагарникових порід. Об'єктами проведення навчальної практики є лісовий розсадник, лісокультурні площі, лісонасіннєві ділянки. Підготовка спеціалістів-лісівників середньої ланки на сучасному етапі повинна, передовсім, забезпечувати вміння майбутніх фахівців вирішувати численні проблеми як економічного, так і технологічного характеру. Такими формами, які забезпечують розвиток індивідуального та проблемного мислення, є проведення уроків з розбору конкретних ситуацій у формі ділової гри.

У позаурочний час розвиток активності студентів досягається такими формами, як конкурс на краще знання предмету та фахова олімпіада. Першими викладачами лісових культур у коледжі були Калінін О.М., Радченко 1.1., Михайленко М.О. Сучасне вивчення лісових культур забезпечують досвідчені фахівці Лавринович С.О. та Шинкарьова Т.І.

1