Механізація л/г

Друк
Перегляди: 1143

У системі підготовки техніка лісового господарства предмет механізації посідає важливе місце, озброюючи спеціаліста як теоретичними знаннями, так і практичними вміннями по використанню засобів механізації при виконанні широкого спектру лісогосподарських робіт. Студенти вивчають призначення, будову базових моделей машин, вимоги до них, кла­сифікацію, принципи роботи, особливості конструкції основних механізмів, устаткування, основні несправності, їх причини і усунення, технічне обслуговування і догляд. Випускники повинні вміти правильно вирішувати питання комплектування машинно-тракторних агрегатів, готувати їх до роботи, зберігати лісогосподарські машини, виконувати правила належної безпеки та охорони праці.1

Лабораторія механізації має 3 кабінети для теоретичного навчання та проведення лабораторних занять, слюсарну майстерню та майданчик для зберігання лісогосподарських машин і механізмів.

Обладнання лабораторії (розрізи тракторів, автомобілів, окремих вузлів та агрегатів), ТЗН, набори плакатів, слайдів тощо дають змогу опанувати дві робітничі професії (тракто-риста-машиніста категорії "А" і "В", вальника лісу IV розряду) та водіїв категорії "А", "В", "С".

Першими викладачами механізації були Мочалов І.І, та Курдибаха І.О. З 1970 року лабораторією завідує досвідчений фахівець Ворона І.І., який здобув вищу освіту в Харківському автошляховому інституті та на педагогічному факультеті УСГА.

Лабораторія протягом тривалого часу співпрацює із Лубенським заводом "Спецлісмаш". Разом із його фахівцями проводить випробування та вдосконалення нових моделей лісонасаджувальних машин, спеціальних лісогосподарських плугів, розпушувачів та інших знарядь.

В окремому корпусі разом з лабораторією механізації обладнаний кабінет правил та безпеки дорожнього руху, яким завідує досвідчений викладач Ілащук Борис Миколайо­вич. Кабінет оснащений найновішими засобами навчання та контролю знань.

1

 

сервисный центр верту