Відокремлений підрозділ НУБіП України «Лубенський навчально-інформаційно-консультаційний пункт»

Друк
Перегляди: 862

   На базі коледжу з  2002 року діє відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Лубенський навчально-інформаційно-консультаційний пункт» (наказ № 361 від 27.08.2002 р.).

         Метою створення та  діяльності пункту є:

-         подальший розвиток заочної форми підготовки фахівців для потреб АПК і лісового  господарства України;

-         розширення можливостей отримання вищої освіти;

-         наближення процесу навчання для студентів заочної форми до місць їх роботи та проживання.

   Проводиться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Лісове і садово-паркове господарство». Ліцензований обсяг – 50 осіб (ліцензія серії АВ № 586130 від 28.07.2011 р. з терміном дії до 01.07.2013 р.)

Діяльність пункту регламентують:

  1. Договір про спільне навчання студентів НУБіП України та надання інформаціно-консультаційних послуг у відокремленому підрозділі НУБіП України « Лубенський НІКП» на базі Лубенського лісотехнічного коледжу.
  2. Договір оренди майна, що належить до державної власності.
  3. Положення про відокремлений підрозділ НУБіП України «Лубенський НІКП».
  4. Інші нормативно-правові документи.

   Підготовка бакалаврів проводиться за скороченим терміном навчання – 3 роки, оскільки студенти, які навчаються, мають освітній рівень молодшого спеціаліста і є випускниками Лубенського, Чугуєво-Бабчанського, Великоанадольського, Березнівського, Шацького, Малинського, Кременецького та Городищенського коледжів.

   Зараз навчається 148 студентів, які представляють Полтавську, Черкаську, Чернігівську, Сумську, Київську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Вінницьку, Львівську області та АР Крим.

   Угода про співпрацю, що укладена між двома навчальними закладами, передбачає створення належних умов для підготовки фахівців лісового господарства нашої держави. Як показав час, ця ідея себе виправдовує.

   В перші дні жовтня 2011 року був проведений вже десятий набір студентів. Серед абітурієнтів переважна більшість – випускники нашого навчального закладу. Подано було 55 заяв. За підсумками тестування з фахових дисциплін відібрано 48 кращих вступників. Серед абітурієнтів – 7 осіб, що мали диплом з відзнакою після закінчення  коледжів, 3 лісничі, 4 інженерні посади, 4 помічники лісничого, 28 майстрів лісового господарства, 4 робітничі посади, 5 студентів не працюють в лісовій галузі.

  Навчальний процес забезпечується викладачами університету. Протягом навчального 2011/2012 року з Національного університету біоресурсів і природокористування України  до відокремленого підрозділу для проведення лекцій, семінарських та лабораторно-практичних занять приїжджали 52 викладачі.

  За період функціонування Лубенського НІКП відбулося 7 випусків. Захист випускних бакалаврських робіт проходить в університеті. Їх теми відповідають напряму підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» і стосуються таких напрямів лісогосподарської діяльності: лісівництво, лісовідновлення і лісорозведення, лісова меліорація і оптимізація лісоаграрних ландшафтів, технології лісогосподарського виробництва, біологія лісу та мисливстозвавство, лісова таксація і лісовпорядкування, лісовий менеджмент, декоративне садівництво та ландшафтна архітектура. 

   Таким чином можна сказати, що відкриття відокремленого підрозділу НУБіП України «Лубенський НІКП»  було доцільним і сприяє вирішенню питань кадрового забезпечення на підприємствах галузі.